ιλλαίνω


ιλλαίνω
ἰλλαίνω (Α)
αλληθωρίζω.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ἰλλός «αλλήθωρος» + κατάλ. -αίνω (πρβλ. θερμ-αίνω, λευκ-αίνω)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ιλλός — (5ος αι. μ.Χ.). Βυζαντινός στρατηγός. Καταγόταν από την Ισαυρία της Μικράς Ασίας και στα χρόνια των αυτοκρατόρων Λέοντα A’ (457 474), Λέοντα B’ (474) και Ζήνωνα (474 491) ήταν αρχηγός ισχυρού σώματος μισθοφόρων συμπατριωτών του. Όταν το 476 ο… …   Dictionary of Greek

  • κατιλλαίνω — (Μ) 1. βλέπω κάποιον λοξά, λοξοκοιτάζω, στραβοκοιτάζω 2. (κατά τον Ησύχ.) «κατιλλάνθη κατεμυκτηρίσθη». [ΕΤΥΜΟΛ. < κατ(α) * + ἰλλαίνω «λοξοκοιτάζω»] …   Dictionary of Greek

  • παριλλαίνω — Α (κατά τον Ησύχ.) ρίχνω λοξή ματιά σε κάτι ή σε κάποιον, λοξοκοιτάζω. [ΕΤΥΜΟΛ. < παρ(α) * + ἰλλαίνω «λοξοκοιτάζω»] …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.